Mitä on Suomen Evankeliumikoulu ja Evankeliumin opintoyhdistys?

Toisinaan kysytään, onko Suomen Evankeliumikoulu ja Evankeliumin opintoyhdistys kirkko vai seurakunta. Ei ole kumpaakaan. Yhdistys on opetustilaisuuksia järjestävä ja sielunhoitoa tarjoava järjestö. Yhdistyksen tehtävän voi ilmaista samalla tavalla kuin
apostoli Paavalin ilmaisi omansa: ”Kristus ei lähettänyt minua kastamaan, vaan evankeliumia julistamaan.”

Toisinaan kysytään myös, onko Evankeliumin opintoyhdistyksen toiminta ekumeenista. Ekumenialla tarkoitetaan
silloin kirkkokuntien välisen keskinäisen yhteyden rakentamista. Opintoyhdistys ei tee tällaista työtä. Kyse ei myöskään
ole allianssikristillisyydestä eli kirkkokuntien jäsenten keskinäiseen yhteyteen pyrkimisestä.
Sen sijaan kyse on sellaiseen yhteyteen pyrkimisestä, jossa osapuolina ovat toisaalla Kristus ja toisaalla ne ihmiset,
jotka ovat lain valossa nähneet tuomionalaisen asemansa ja havainneet kyvyttömyytensä pelastaa itsensä. Yhteys on
kolmiyhteisen Jumalan ja syntisen ihmisen välistä yhteyttä, jonka kuka tahansa voi ajallisesta hengellisestä taustastaan
riippumatta saada kääntymällä Jumalan puoleen ja panemalla toivonsa Kristuksen sijaiskuolemaan Golgatalla.

Kysymys on siis Kristus-keskeisestä yhteydestä, jossa osapuolina eivät ole kristityt vaan jossa Kristus on keskus ja
pääasiana on syntisen yhteys synnit sovittaneeseen Kristukseen. Ihmisethän ovat samanlaisia ja viimeistään pyhän
Jumalan ja hänen sanansa edessä tämä käy selvemmäksi: ”Kaikki ovat syntiä tehneet”. Kaikkien ihmisten pelastuskin
on sen tähden samanlainen, sillä ”kaikki saavat lahjaksi vanhurskauden. Me jumalattomat saamme lahjavanhurskauden
uskomalla Jeesukseen. Hän on meidän syntisten Vapahtaja riippumatta siitä, mikä kirkollinen tai kirkkokunnallinen
tausta meillä kullakin täällä ajassa on. Kirkkokunnat ovat ajallisia mutta Kristus on iankaikkinen.

Kun monet puhuvat kristittyjen välisestä yhteydestä, me puhumme kristittyjen ja Kristuksen välisestä yhteydestä.
Kristus-yhteys on jokaiselle ihmiselle kaikkea muuta arvokkaampaa, sillä Jumala ”on säätänyt päivän, jona hän on
tuomitseva maanpiirin”. Silloin ”kaikkien meidän pitää ilmestymän Kristuksen tuomioistuimen eteen”. Silloin
ekumeeniset ja yhteiskristilliset saavutukset osoittautuvat ajallisiksi ja avuttomiksi ja Kristus-yhteys antaa pelastuksen.
Tämän tähden me keskitymme Kristukseen. Tämän tähden me keskitymme siihen, mitä Jumala on Kristuksessa
tehnyt syntisten hyväksi. Tämän tähden me keskitymme Paavalin opetukseen, jonka mukaan ”ihminen
vanhurskautetaan uskon kautta, ilman lain tekoja” ja siihen, että autuas on se, ”jolle Jumala lukee vanhurskauden ilman
tekoja”. ”Sillä kaikki (taustastaan riippumatta) ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi
vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.”

Per-Olof Malk