Viikko 49: Pidä mitä sinulla on

Eräässä kokouksessa sain muistolauseeksi seuraavan Jeesuksen sanan Filadelfian seurakunnalle: ”Minä tulen pian. Pidä kiinni siitä, mitä sinulla on, ettei kukaan vie voitonseppelettäsi.” Ilm. 3:11.

Tässä muistolauseessa näyttää olevan ainakin kaksi tärkeää asiaa. Ensimmäinen on se, että elämämme ja toimintamme aika on lyhyt, sillä Herra tulee pian.

Mitä vanhemmaksi olen saanut elää, sitä paremmin olen alkanut ymmärtää ajan lyhyyden. Katselen nyt tuota Jeesuksen sanaa ”pian” ja nyökkään Herralle. Kuinka tosi tuo sana onkaan saamani elämänkokemuksenkin valossa! Kuinka pian Herra kutsuikaan isäni aikanaan taivaan kotiin! Kuinka pian meidän perheemme lapset kasvoivatkaan isoiksi! Kuinka pian he muuttivatkaan pois luotamme niin, että vaimoni ja minä jäimme kahden! Kuinka pian voimani alkoivatkaan ehtyä! Kuinka pian koko elämäni onkaan kulunut! Nyt me jo pohdimme vaimoni kanssa, kumpi meistä mahtaa ensin saada taivaskutsun.

Aikaa on vähän. Tämän tähden se, mikä pitää tehdä, pitää tehdä pian. Kun tiedämme, että joulu tulee pian, teemme jouluvalmistelumme sen tiedon mukaisesti. En ole kuullut kenestäkään, joka lykkäisi joulun valmistelujaan joulun jälkeiseen aikaan. Kyllä joulukortit pyritään lähettämään ennen joulua ja mahdolliset joululahjat pyritään ostamaan ennen joulua.

Aivan samoin tieto siitä, että Jeesus tulee pian, antaa meille aiheen toimia pian. Emme voi antaa ajan kulua ja lykätä oman sukupolvemme ihmisten tavoittamista evankeliumilla tuonnemmaksi. Seuraava kristillinen sukupolvi ei voi saavuttaa niitä ihmisiä, jotka nyt elävät. Herra tulee koko ajan niin pian, että kullakin kristillisellä sukupolvella on työaikaa vain vähän.

Toinen tärkeä viesti saamassani muistolauseessa on mielestäni Jeesuksen kehotus pitää kiinni siitä, mitä on saanut. Aivan lauseen lopussa sitä, ”mitä meillä on”, kutsutaan ”voitonseppeleeksi”.

Mitä tämä saatu voitonseppele tarkoittaa? Eikö se tarkoita sitä armoa, jonka Jumala on antanut Poikansa Jeesuksen Kristuksen täytetyn työn perusteella!

Kun Jumalan viholliset on puettu Jeesuksen lahjavanhurskauteen, heillä on voitonseppele, jota heiltä ei riistetä pois kun Herra tulee. Toisin sanoen: Jeesus ei viimeisenä päivänä ota pois sitä armoa, jonka hän on antanut. Päinvastoin sana kehottaa: ”Pankaa täysi täysi toivonne siihen armoon, joka teille annetaan Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä.” 1. Piet. 1.13.

Mutta täällä ajassa ihminen voi menettää voitonseppeleen, jonka hän Herralta on saanut. Näin voi käydä, jos etäännytään Jumalan armovaltakunnasta, vieraannutaan synnin tunnosta ja armon ikävästä. Aina ei kysymys ole synnin väheksymisestä tai hyväksymisestä. Jeesuksen armosta vieraannuttavat myös ne monet ”lisät”, joita kristinuskossa luullaan Jeesuksen armon lisäksi olevan. Hyvin hengellisetkin asiat voivat tyydyttää mielemme ja sydämemme niin, ettemme enää tajua, miten oleellinen on Jeesuksen anteeksiantamus. Kun syystä tai toisesta emme enää pidä kiinni siitä, minkä olemme saaneet, olemme vaarassa menettää kaiken.

”Pidä kiinni siitä, mitä sinulla on”, sanoi Jeesus Filadelfian seurakunnalle. ”Pidä kiinni siitä, mitä sinulla on”, hän sanoo nyt sinulle. Ei ole tärkeää hankkia lisää. Oleellista on pitää se, minkä Jeesus on antanut. Se mitä tarvitsemme pian, on syntien anteeksi saaminen. Ja vain sitä tarvitaan, kun Jeesus tulee. – Per-Olof Malk