Viikko 38: Evankeliumi ulkokultaisille

Eräänä päivänä tulin Matteuksen evankeliumissa kohtaan, johon Matteus on tallentanut Jeesuksen viimeisen puheen fariseuksille ja kirjanoppineille. Puhe löytyy Matteuksen evankeliumin 23. luvusta. Puhe on pitkä ja täynnä Jeesuksen palavaa halua vapauttaa fariseukset ja lainopettajat siitä väärästä uskonnollisuudesta, jonka he olivat omaksuneet ja jota he muille opettivat.

Muistathan, että fariseukset olivat muutaman tuhannen miehen joukko hurskaita juutalaisia, jotka opettivat Israelissa Jumalan lakia. He myös tulkitsivat lakia sellaisissa tapauksissa, joissa laki ei selvästi antanut vastausta ihmisten arkielämän kysymyksiin.

Lainopettajat eli kirjanoppineet olivat puolestaan eräänlaisia paikallisia ”juristeja”, jotka myös tunsivat hyvin Jumalan lain. Sen perusteella he huolehtivat ihmisten käytännöllisistä lakiasioista kuten testamenttien teosta ja niiden toimeenpanosta. Lainopettajien vastuulla oli myös koulutyö: juutalaisten pyhien kirjoitusten opettaminen lapsille.

Kun luin Vapahtajan viimeistä puhetta näille kahdelle ihmisryhmälle, saatoin melkein nähdä kyyneliä hänen silmissään ja saatoin melkein kuulla hänen äänensä murtuvan tuon tuosta. Ei hän vihannut noita oppineita ja lukeneita miehiä ollenkaan, vaikka he vihasivat häntä. Hän kantoi noista oppineista ja hurskaista opettajista suurta huolta.

Aluksi Jeesus kuvasi näiden kunnioitettujen miesten ongelmaa. Kun fariseukset ja kirjanoppineet opettivat aikuisia ja lapsia, he Jeesuksen mukaan asettivat kuulijansa hyvin suurten vaatimusten eteen. ”He köyttävät kokoon raskaita ja hankalia taakkoja ja sälyttävät ne ihmisten kannettaviksi”, Jeesus sanoi, Matt. 23:4. Samalla he esittivät kovia rangaistusuhkauksia niille, jotka eivät vaatimuksia täyttäneet. Ihmisille syntyi se vaikutelma, että lainopettajat ja fariseukset itse elivät antamansa opetuksensa mukaan ja että he kykenivät täyttämään kaikki esittämänsä vaatimukset. Näin riittämättömyyden ja syyllisyyden tunne vaivasi juutalaisia ja se ajoi heitä yhä uusiin ponnistuksiin – ja ulkokultaisuuteen. Jos ei lakia voinutkaan täyttää, piti kuitenkin elää ikään elämä olisi ollut lain mukaista.

Asia, joka fariseusten ja lainopettajien elämästä jäi muilta ihmisiltä huomaamatta oli se, että nämä kunnioitetut lain tuntijat ja opettajat eivät itse toteuttaneet elämässään niitä opetuksia, joita he muille antoivat. ”He puhuvat yhtä ja tekevät toista”, sanoi Jeesus, Matt. 23:3.

Tähän ongelmaan Jeesus puuttui. Hän tiesi, että Jumala näkee kaiken salatuimpaan saakka ja ettei hänelle kelpaa hyvä puhe ja maine vaan ainoastaan totuus. Kun fariseukset ja lainopettajat korottivat itsensä uskomalla olevansa Jumalalle kelpaavia ja antamalla muille sen kuvan, että he noudattivat Jumalan tahtoa, he (Jeesuksen sanojen mukaan) olivat ”teeskentelijöitä” (23:13, 15, 23, 25, 27, 29).

Yhteys Jumalaan ei kuitenkaan ole teeskentelyä. Koska nuo Israelin opettajat olivat teeskentelijöitä, heiltä puuttui yhteys Jumalaan.

Mitä siis voi ihminen tehdä? Jeesus sanoi sen näin: ”Joka itsensä alentaa, se korotetaan”, 23 :12.

Alentaminen ei ole teeskentelyä. Se ei ole nöyristelyä. Alentaminen on omien puheiden ”alentamista” tekojen tasolle, niin että tekojen ja sanojen välillä ei ole ristiriitaa. Alentunut ihminen sanoo kirkkorukouksen sanoin Jumalalle: ”Syvyydestä minä huudan sinua, Herra. Herra, kuule minun ääneni. Tarkatkoot sinun korvasi minun rukousteni ääntä. Jos sinä, Herra, pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka silloin kestää.”

Tällaista teeskentelemätöntä totuuden tunnustamista Jumala ei hätkähdä, sillä hän on kaikkitietävä. Siksi hän sallii mielellään kadotuksen kuilun partaalla olevan ihmisen jatkaa rukousta sanomalla: ”Mutta sinun tykönäsi on anteeksiantamus, että sinua pelättäisiin. Pyyhi pois minun syntini suuren laupeutesi tähden. Pese minut puhtaaksi rikkomuksestani, puhdista minut synnistäni. Sillä minä tunnen rikokseni, ja minun syntini on aina minun edessäni. Herra armahda minua.”

Tämä on Jeesus-tie. Tänäänkin tämä tie on avoinna kaikille fariseuksille, lainoppineille, teeskentelijöille, ulkokultaisille, niille jotka antavat itsestään totuutta paremman kuvan. Tälläkin viikolla Jeesus-tie on auki kaikkensa yrittäneille ja kuitenkin epäonnistuneille, totuuden kätkijöille, mitan täyttämättömille, syvyydessä oleville. – Per-Olof Malk