Viikko 34: Hylättyjen ystävä

Markuksen evankeliumin 5. luvussa on kuvattu sarja tapahtumia, jotka myös evankelistat Matteus ja Luukas ovat tallentaneet muistiin. Erikoista tämän tapahtumasarjan kohdalla on, että vaikka se on luettavissa kolmessa evankeliumissa, se ei ole kirkkokäsikirjassamme yhdenkään sunnuntaijumalanpalveluksen saarnatekstinä. Saarnatekstien valitsijat ovat aikanaan hylänneet tämän kertomuksen ja kertomuksen miehen, niin kuin miehen omat aikalaisetkin olivat hänet hylänneet.

Markus (kuten Matteus ja Luukas) kertoo tästä hylätystä miehestä, että hän ”asusti haudoissa” eli luolissa, joita alueen asukkaat käyttivät kuolleiden hautoina. ”Kaiket päivät ja yöt hän oleskeli haudoissa ja vuorilla, huusi ja runteli itseään kivillä”, kertoo Markus. Evankelista kertoo myös, että ihmiset olivat monet kerrat kahlinneet miehen jaloista ja käsistä, ”mutta hän oli särkenyt kahleet ja katkonut köydet, eikä kukaan kyennyt häntä hillitsemään”, Mark. 5:4.

Miehen ja hänen asuinympäristönsä surkeaa tilaa ”täydensi” juutalaisten kannalta vielä se, että noiden hautaluolien liepeillä oli suuri sikala, johon kuului noin 2000 sikaa, Mark 5:11, 13. Miehen asuinpaikka oli siis juutalaisten kannalta hyvin pimeää pakanamaata. Siat olivat juutalaisten mielestä saastaisia eläimiä, ja sian ruoka oli juutalaisten oppien mukaan kiellettyä ravintoa. Kertomuksen mies olisi tuskin voinut joutua huonompiin oloihin kuin missä hän eli: sikalan liepeillä vainajille valmistetuissa hautaluolissa.

Tälle kartettavalle ja halveksittavalle Gerasan alueelle Gennesaretin järven kaakkoisrannalla Jeesus opetuslastensa kanssa suuntasi kulkunsa eräänä päivänä. Mestarin vene osui juuri suuren sikalan kohdalle, lähelle hautaluolia. Arvottomien saastaisten sikopaimenten lisäksi alueella oli siis tuo outo hautaihminen, ”jonka koko olemuksessa näkyi manalanomainen, ihmisolentoa alempana oleva, hornan henkivaltojen kokonaan valtaansa ottama raukka”, kuten edesmennyt Tampereen piispa Elis Gulin aikanaan sanoi.

Mies oli perheensä, sukunsa, yhteisönsä, ilmeisesti sikopaimentenkin hylkäämä. Hän oli ihmisten leimaama, sukunsa ja perheensä musta lammas, vanhempiensa surun ja häpeän aihe. Hän kuului niihin ihmisiin, joista jotkut joskus ajattelevat, että olisi ollut parempi, ettei hän olisi koskaan syntynytkään.

Kun tuo luolien outo asukas, jonka huuto öisin karmeana kaikui vuorilla, verinaarmuissaan ja ryysyissään näki Jeesuksen, hän juoksi Herran luo ja heittäytyi maahan.

Huomaa tämä: Mies tuli Jeesuksen luo sellaisena kuin hän ihmisten hylkäämänä oli, saastaisena ja haisevana, sairaana ja henkivaltojen täyttämänä. Ja huomaa tämäkin: Jeesus ei katsonut muualle välttääkseen näkemästä tämän ihmisraunion. Jeesus ei perääntynyt miehen ja sikopaimenten luota takaisin veneeseen, jolla hän oli tullut paikalle. Hän ei pelännyt miestä, hän ei vältellyt miestä eikä hän hylännyt miestä. Sen sijaan mies sai kokea aivan saman kuin varakas ja arvostettu juutalainen nuorukainen sai kokea, kun hän kerran tuli Jeesuksen luo: ”Jeesus katsahti häneen, rakasti häntä ja sanoi…” Mark 10:21.

Jeesuksen rohkeus ja rakkaus voittivat pahat henget, joita hautaluolista tulleessa miehessä oli monta. Jeesuksen luona ja Jeesusta kuunnellessaan mies vapautui pahan voimista. Piispa Gulin on tästä sanonut voimakkaasti: ”Elämän kurjuus ei milloinkaan ole niin suuri, ettei Jumalan valta riittäisi sitä korjaamaan.”

Mutta tapahtumien johdosta alueen asukkaat alkoivat pyytää Jeesusta lähtemään pois paikkakunnalta. Hän ei toiminut niin kuin laki vaati, hän kulki saastaisilla alueilla ja oli tekemisissä saastaisten ja yhteisöstään ulos työnnettyjen hylättyjen kanssa. Niin kuin he olivat karkottaneet väkivaltaisen sairaan miehen pois yhteisöstään, niin he karkottivat nyt syntisten Vapahtajankin luotaan. Näin he jäivät kaikkein yksinäisimmiksi ja onnettomimmiksi ihmisiksi tällä seudulla.

Kun Jeesus lähti, rannalle jäi yksi, jonka elämään oli tullut uusi sisältö, uusi vapaus, uusi ilo. Taivas oli koskettanut hautaluolien riivattua miestä.

Jeesuksen luo saa tulla sellaisena kuin on. Jeesus ei karkota ketään luotaan. Tällainen on evankeliumi sinulle tänään, ja tällainen on evankeliumi monille muillekin tänään. – Per-Olof Malk