Viikko 3 : Enkö muutu paremmaksi?

Yhä uudelleen kohtaan ihmisiä, joille kristinuskon ydinasia on kristityissä tapahtuva muutos parempaan. Näin ajattelevien suuri määrä kertoo siitä, miten roomalaiskatolisen kirkon pelastusoppi elää yhä kirkossamme vaikka uskonpuhdistuksesta on kulunut 500 vuotta.

Apostoli Paavali joutui kyllä jo omana aikanaan näkemään, miten taipuvaisia kristityt olivat muuttamaan anteeksiantamuksen evankeliumin muuttumisen evankeliumiksi. Sen jälkeen kun apostoli oli päättänyt evankelioimistyönsä Korintissa, kaupungin seurakuntaan tuli opettajia, jotka selittivät, että evankeliumi toimii kuin lääke. Se parantaa ihmisen. Muutos, jonka evankeliumi saa aikaan, on sekä ihmisen olemuksen että elämän muutos.

Tämä muuttumisen oppi on siis vanha. Paavalin jälkeen Korintissa toimineet uudet opettajat korostivat, että evankeliumi tekee ihmisestä moraalisesti tahrattoman ja elämässään nuhteettoman. Ruotsalainen raamatunopettaja ja tutkija Hugo Odeberg toteaa korinttilaiskirjeen selityksessään, että ”todella saatanalliset, pahojen asioiden aiheuttajat ovat useimmiten hyvin tietoisia siitä, mikä arvo on moraalisella tahrattomuudella”. Odeberg jatkaa: ”Pahan aiheuttajilla on myös kyky näyttää ympäristölleen moraalinen tahrattomuutensa.”

Korintissa toimineet kristinuskon opettajat olivat myöhemmin syntyneen roomalaiskatolisen kirkon armo-opin linjalla. Roomalaiskatolisuudessahan anteeksiantamus ei ensisijaisesti ole vapautus Jumalan tuomiosta ja vanhurskaaksi lukemista vaan se on ihmisen muuttamista. ”Ihmisluonto nostetaan armovoimin Jumalan tahdon mukaiseksi. Armo ei kumoa luontoa, vaan tekee sen täydelliseksi.”

Rooman kirkko opettaa, että armo on kuin vahva lääke. Kun se on tehnyt tehtävänsä, Jumala toteaa ihmisen muuttuneen kelvolliseksi ja hyväksyy hänet hänen kelvollisuutensa perusteella. Jumalayhteys perustuu siis ihmisen muuttumiseen ja pyhittymiseen. Jumala auttaa pahoja tulemaan hyviksi, mutta hän on yhteydessä vain hyviin.

Tämäntapainen oli Korintissa Paavalin jälkeen vaikuttaneiden kristittyjen opettajien oppi. Tähän opetukseen apostoli vastasi kirjoittamalla seurakuntalaisille: ”Tämä aarre on meillä saviastioissa, jotta nähtäisiin tuon valtavan voiman olevan peräisin Jumalasta eikä meistä itsestämme.”

Jumalan tahdon mukaisiksi muuttuneiden ihmisten sijasta Paavali puhuu saviastioiden kaltaisista ihmisistä. Saviastiavertaus on merkittävä. Se osoittaa, millaisina ihmisinä Paavali näki kristityt. Saviastiahan on hauras ja heikko. Se särkyy helposti pudotessaan. Mutta samalla saviastia on kova ja murtuessaan se on teräväsärmäinenkin.

Kun apostoli vertaa meitä kristittyjä saviastioihin, se merkitsee, että meidän luonteemme, menneisyytemme ja nykyisyytemme, taipumuksemme, kykymme, henkinen ja ruumiillinen terveytemme, älykkyytemme, kaikki mitä meissä on, on vaatimatonta ja halpaa. Saviastia-vertaus osoittaa, että Paavali erikoisesti painottaa ihmisen muuttumattomuutta, hänen pysymistään sellaisena kuin hän on – aivan niin kuin saviastia pysyy sellaisena kuin se on sen jälkeen kun se on valmistunut. Saviastia pysyy savena ja saviastiana myös silloin, kun Jumalan armon evankeliumi asettuu siihen.

Jos apostoli olisi verrannut meitä kristittyjä puun taimeen tai johonkin muuhun kasviin, olisi selvää, että hän olisi painottunut kasvua, kehittymistä ja muuttumista. Kasvihan näyttää erilaiselta sitä mukaa kuin se kasvaa. Talvella puut näyttävät kuolleilta mutta keväällä ne muuttuvat vihreiksi ja alkavat kukkia.

Ihmiset eivät Jumalan edessä muutu tällä tavalla. Apostoli valitsi kristityn vertauskuvaksi saviastian siksi, että se ei muutu. Arkeologit kaivavat jatkuvasti esille saviastioita, jotka ovat säilyneet muuttumattomina 2000-3000 vuotta. Sellaisia me olemme.

Paavalin vertauksessa on toinenkin puoli. Olemme tottuneet siihen, että kallisarvoisia tavaroita säilytetään niiden arvoa vastaavissa paikoissa. Mutta Jumalan taivaallinen aarre, Kristuksen evankeliumin kirkkaus ja valo, syntien anteeksisaamisen lahja, säilytetään ihmisissä, jotka saviastian tavoin ovat heikkoja ja kovia, vain tomua ja tuhkaa. Voisimme sanoa, että kaikkein kallein taivaallinen pyhä tavara on mitä halvimmassa maasta tehdyssä astiassa.

Jos sinä koet olevasi kova ja heikko, kulunut ja halpa, mitätön ja muuttumaton ihminen, liian syntinen ollaksesi tekemisissä Jumalan pyhien asioiden kanssa, niin lue mitä apostoli kirjoittaa! Evankeliumin kirkas aarre on sinua ja sinun kaltaisia varten.

Ehkä tunnet olevasi vain häpeäksi Jumalan valtakunnan asialle, niin vähäpätöinen ja tahrainen ihminen, ettei osanasi voi olla taivaan ihanuus. Mutta kuule: evankeliumi on juuri sinua varten. Apostoli kirjoittaa päättäväisesti: ”Tämä aarre on meillä saviastioissa.” Aarre on aarre riippumatta siitä, missä sitä säilytetään. Samoin saviastia on saviastia, aina yhtä halpa ja mitätön, riippumatta siitä, mitä siinä säilytetään.

Jumala näki hyväksi yhdistää nämä kaksi: aarteen ja saviruukut, Kristuksen ja hänen syntiset uskovansa. Siinä on muutos, ei siinä että me muutumme vaan siinä, että Jumala antaa meille armonsa.

– Per-Olof Malk –