Viikko 2 : ”Minä rakennan sinut uudelleen…”

Näin uuden vuoden alussa moni ajattelee tavallista enemmän menneisyyttä ja tulevaisuutta. Taakse jäänyt elää muistoissa, edessä oleva on vielä kohdattava arjessa. Mutta millä eväillä tästä mennään etenpäin? 

Yksi apu saattaisi olla niin sanottu ”Lohdutuksen kirja”. ”Lohdutuksen kirjaksi” kutsutaan Jeremian kirjan jaksoa, joka muodostuu luvuista 30 ja 31. Profeetta Jeremian kirjaa on kyllä totuttu pitämään pikemminkin tuomioitten ja rangaistusten kirjana kuin lohdutuksen kirjana. Synti ja sen seuraukset ovat Jeremian kirjan teemoja.

Mutta keskellä tätä kuvausta on tuo ”Lohdutuksen kirjaksi” kutsuttu jakso. Se sopii hyvin niiden luettavaksi, jotka omassa tai toisten elämässä joutuvat tekemisiin syntien ja niiden seurausten, rangaistusten ja tuomioitten kanssa. On myös niitä, jotka ajattelevat tulevaisuutta ahdistuneina sen takia, että heillä on omien ja toisten syntien lisäksi huolia muista asioista. 

”Lohdutuksen kirjassa” Jumala selittää, mihin Jumalan kuritus tähtäsi. Jumala sanoi: ”Minä olen lyönyt sinua kuin vihollinen, olen kurittanut sinua kovalla kädellä monien rikoksiesi ja lukemattomien syntiesi tähden…” Jer 31:14-15.

Kun Jumala lyö kuin vihollinen, hänen ajallinen siunauksensa lakkaa. Silloin käy niin kuin profeetta Haggain kirjassa sanotaan: ”Te kylvätte paljon mutta leikkaatte vähän. Te syötte, mutta jäätte nälkäisiksi, te juotte, mutta janonne ei sammu. Te puette vaatteet yllenne, mutta teidän ei tule lämmin. Ja palkkalaisen ansio hupenee kuin hänellä olisi reikä kukkarossa… Te viette sadon kotiinne, mutta minä puhallan sen pois…” Haggai 1:6, 9.

Jeremian kautta Jumala kuvasi vastaavanlaista tilannetta näin: ”Kauhun huuto kiirii: rauha on mennyttä, vain pelkoa kaikkialla!” Jer. 30:5.

Mutta keskelle ihmisten syviä huolia ja ahdistuksia Jumala siis antoi Israelille lohdutuksen ja toivon. Tämä on ”Lohdutuksen kirjan” sanoma.

Näin sanoi Jumala rikkoneille, langenneille, ahdistetuille, toivottomille: ”Minä olen sinun kanssasi ja pelastan sinut, sanoo Herra. Kansoista, joiden sekaan sinut hajotin, minä teen lopun, mutta sinua minä en tuhoa. – – Minä hoidan haavasi terveeksi, parannan sinun vammasi – – parannan sinut, jota kutsutaan nimellä ’Hylätty vaimo’, sinut, josta kukaan ei välitä. – – Minä pystytän jälleen Jaakobin teltat, minä armahdan hänen asuinsijojaan. Kaupunki rakennetaan kukkulalleen, palatsi on seisova entisellä paikallaan. Sieltä kajahtaa ylistyslaulu, kuuluu iloitsevien ihmisten ääni.” Jer. 30:11, 17, 18-19.

Jo aivan ”Lohdutuksen kirjan” alussa Jumala ilmoitti kärsivälle ja ahdistuneelle kansalle: ”Tulee aika, jolloin minä käännän kansani Israelin ja Juudan kohtalon. Karkotetut minä tuon takaisin siihen maahan, jonka annoin heidän isilleen. – – Tämän minä lupaan” Jer. 30:3.

Jumalan lupaukset tähtäävät samaan kuin hänen rangaistuksensakin. Hän pyrkii taivuttelemaan ihmistä lähemmäksi itseään. Ja ”Lohdutuksen kirjassa” on lopulta suurenmoinen näky siitä, miten Jumala saavuttaa tämän hyvän päämääränsä: ”He tulevat itkien, hartaasti rukoillen, ja minä itse johdatan heitä. Minä vien heidät runsasvetisten purojen äärelle tasaista tietä, jolla he eivät kompastu. – – Hän, joka hajotti Israelin, kokoaa sen jälleen, hän pitää siitä huolta kuin paimen laumastaan.” Jer. 31:3-10.

Sinä, mies tai nainen, joka koet olevasi kuin ”hylätty vaimo, josta kukaan ei välitä”, sinä, joka murehdit laiminlyöntejäsi ja niiden seurauksia, sinä, joka näet ympärilläsi ikään kuin pakkosiirtolaisuuden ankaruutta, koet turvattomuutta ja puutetta, sinä, joka et ehkä osaa enää edes itkeä surujesi suuruuden tähden, kuule tämä Herran sana: ”Minä olen sinua aina rakastanut, siksi vedän sinua luokseni uskollisesti. Minä rakennan sinut uudelleen…” Jer. 31:3-4.

Kuinka toivonkaan, että sinä ”Lohdutuksen kirjasta” saisit lohdutusta keskelle murhettasi tänään ja tänä vuonna, että Jumalan käsi ikään kuin koskettaisi sinua ja sinä saisit häneltä armon uskoa, että hän nytkin sinua rakastaa ja nytkin vetää sinua luokseen. Vaikka rauha olisi mennyt ja pelkoa olisi kaikkialla, sinun Jumalasi näkee sinut ja rakastaa sinua sellaisena kuin tänään olet.

– Per-Olof Malk