Yhteystiedot

Osoitetiedot:

Evankeliumin opintoyhdistys ry.
PL 17
05831 Hyvinkää

Puhelin (arkisin klo 10-17):
(019) 41 42 43

Y-tunnus: 1891887-2

Ylläpitää Suomen evankeliumikoulua internetissä.

Internet:
www.evankeliumikoulu.fi

Sähköpostiosoitteet:
toimisto@evankeliumikoulu.fi

Osoitteenmuutokset, tilaukset: tilaukset@evankeliumikoulu.fi

Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet muodossa:
etunimi.sukunimi@evankeliumikoulu.fi

Henkilötietoja:

Hallituksen puheenjohtaja:
Jouko Saikkonen
Sähköposti: jouko.saikkonen@evankeliumikoulu.fi

Yhdistyksen toiminnanjohtaja:
Yhdistyksen toimintaa toistaiseksi johtaa yhteisvastuullisesti yhdistyksen hallitus.

Toimistonhoitaja, Juankosken toimipiste:
Ari Korhonen
puhelin: 045 176 2225
sähköposti: ari.korhonen@evankeliumikoulu.fi

Pankkiyhteydet:

Laskujen maksu tilille:
Lammin Säästöpankki
426012-268782
IBAN: FI78 4260 1220 0687 82
BIC: ITELFIHH

Tilit lahjoituksille:
Handelsbanken
313130-1171701
IBAN: FI81 3131 3001 1717 01
BIC: HANDFIHH

Sampo Pankki
800015-70994146
IBAN: FI32 8000 1570 9941 46
BIC: DABAFIHH

Varainkeräyslupa POHA POL-2015-17445. 16.5.2016.
Lupa on voimassa 31.12.2017 asti Suomen alueella Ahvenanmaata
lukuun ottamatta.
Kerätyt varat käytetään kaikille avoimen kristillisen perusopetuksen ja raamattuopetuksen antamiseen luennoilla, kursseilla sekä
painetussa ja sähköisessä muodossa sekä etsivään nuorisotyöhön.
Aika, jonka kuluessa varat on tarkoitus käyttää keräystarkoitukseen: Keräyksen kuluessa ja niin pian kuin mahdollista keräysajan päätyttyä.